Browser capability test   (Všechny výsledky musejí být pro korektní chod Getmore aplikace)